GODIVA-BONE

In enkele deelnemende centra wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd, gefinancierd door ReumaNederland. Dit onderzoek richt zich op voorspellende factoren in het bot die de effectiviteit van de distractiebehandeling kunnen beïnvloeden. Ook dit onderzoek is na zorgvuldige beoordeling goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) NedMEC.

Klik hier voor de deelnemende centra

Het doel

Het doel van dit aanvullende onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de rol van het bot bij de distractiebehandeling. In dit onderzoek bekijken we of we voorafgaand aan de distractiebehandeling kunnen voorspellen welke patiënten goed gaan reageren op de behandeling. Dit doen we aan de hand van kenmerken van het bot rondom het gewricht.

We weten uit verschillende onderzoeken dat bot een belangrijke invloed heeft op schade en herstel van gewrichtskraakbeen en op artrosepijn. We hebben ook eerste aanwijzingen dat kenmerken van het bot het succes van de distractiebehandeling kunnen voorspellen. Het bot rondom de knie is echter nooit gedetailleerd onderzocht bij mensen die een kniedistractiebehandeling ondergaan. Hier gaan we met GODIVA-BONE verandering in brengen.

Deelname aan deze substudie is volledig vrijwillig. Als een patiënt ervoor kiest om niet deel te nemen, heeft dit geen invloed op zijn of haar deelname aan de GODIVA-studie.

Wat houdt de studie in?

Voor dit onderzoek hebben we 200 deelnemers nodig. Alleen patiënten die een kniedistractiebehandeling ondergaan in de GODIVA-studie, kunnen deelnemen aan GODIVA-BONE. Deze deelnemers krijgen ook een MRI-scan, CT-scan, DEXA-scan en bloed- en urineafname. Dit gebeurt aan het begin van de studie (voor behandeling) en aan het einde van de studie (twee jaar na behandeling). Deze onderzoeken kunnen gecombineerd worden met de röntgenfoto die dan ook gemaakt wordt voor de GODIVA-studie zelf. Hierdoor hoeven deelnemers niet extra naar het ziekenhuis te komen. Als dit toch nodig is, dan is er een reiskostenvergoeding beschikbaar. Deelname aan de substudie wordt dus volledig vergoed.

Uitgebreide informatie over deelname aan GODIVA-BONE leest u in de patiënteninformatiebrief.

 

Aanvullende informatie

Hoelang duurt het onderzoek?

GODIVA-BONE heeft dezelfde duur als de GODIVA-studie, namelijk twee jaar in totaal.

Bent u geschikt om mee te doen?

U kunt alleen deelnemen aan het aanvullende onderzoek als u in de GODIVA-studie de distractiebehandeling ondergaat. Daarnaast willen we weten of u een MRI-scan en CT-scan kunt ondergaan. De onderzoeker zal u een aantal vragen hierover stellen.

Wat is er anders dan bij gewone zorg?

Bij dit onderzoek worden botkenmerken geanalyseerd op MRI-, CT- en DEXA-beelden, daarnaast wordt bloed en urine onderzocht. Dit is extra ten opzichte van reguliere zorg en de GODIVA-studie.