Criteria

Bekijk de criteria hieronder om te zien of deelname aan de GODIVA-studie mogelijk is. Alleen als op alle criteria ‘ja’ geantwoord kan worden, komt een patiënt in aanmerking.

Lees meer over deelname

Inclusiecriteria

 

De deelnemer heeft de diagnose knieartrose gekregen en heeft last van aanhoudende pijn, ondanks conservatieve behandeling.

 

 

 

De deelnemer is 65 jaar of jonger.

 

De deelnemer heeft duidelijke gewrichtsschade (Kellgren and Lawrence graad 2 of hoger), geconstateerd door de behandelend arts op basis van een röntgenfoto en in lijn met de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedie (NOV).

 

 

 

De deelnemer is in staat een distractieframe te dragen én te verzorgen voor een periode van 6 weken en is ook in staat het plaatsen van een prothese te ondergaan.

 

De deelnemer begrijpt en accepteert dat het effect van kniedistractie niet direct na het verwijderen van het frame optreedt, maar enkele maanden kan duren. Dit in tegenstelling tot het snellere effect na het plaatsen van een prothese.

 

De deelnemer heeft voldoende stabiliteit in het gewricht. Het uiteindelijke oordeel hierover ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

 

De deelnemer kan de knie nog goed buigen (> 100 graden) en strekken (tot ten minste 10 graden).

 

 

De deelnemer weegt minder dan 120kg en de BMI (Body Mass Index) is lager dan 35 kg/m2.

 

 

De deelnemer heeft voldoende begrip van de Nederlandse taal.

 

De deelnemer gaat akkoord met deelname aan de studie, inclusief bijbehorende handelingen zoals het invullen van de vragenlijsten, door ondertekening van het toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek (Informed Consent).

 

 

Er zijn geen criteria die deelname aan de GODIVA-studie uitsluiten. Doorloop hiervoor onderstaande stappen.

 

 

 

Er zijn ook factoren die deelname aan de studie uitsluiten, de exclusiecriteria. Bekijk hiervoor onderstaande criteria. Als één van deze criteria van toepassing is, is deelname aan de studie niet mogelijk.

Exclusiecriteria

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als er sprake is van artrose van de knieschijf, in een mate die het resultaat van de behandelingen negatief beïnvloedt (primaire patello-femorale knieartrose). Het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als korter dan 6 maanden geleden een chirurgische behandeling van de aangedane knie heeft plaatsgevonden. Dit kan het effect van de behandelingen in de studie beïnvloeden.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als er sprake is van O-of X-benen van meer dan 10 graden, het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg. Dit omdat deze standsafwijking een negatief effect op het resultaat van de behandelingen kan hebben.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als er sprake is van ernstige botontkalking, omdat dit risico’s met zich meebrengt bij het plaatsen van de botpennen waaraan het distractieframe wordt bevestigd. Het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als er sprake is van bloedstollingsproblemen, die het risico op het optreden van een trombose of embolie als gevolg van de behandelingen verhogen. Het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als een gewrichtsprothese elders in het lichaam is geplaatst. Dit omdat dit een mogelijk verhoogd infectierisico geeft bij kniedistractiebehandeling. Het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie in geval van aanwezigheid van (eerder doorgemaakte) gewrichtsinfectie of ernstige gewrichtsontsteking. Dit kan het effect van de behandelingen negatief beïnvloeden.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie bij overgevoeligheid voor antibiotica, omdat gebruik hiervan bij de behandelingen nodig kan zijn. Het uiteindelijke oordeel ligt bij de orthopedisch chirurg.

 

 

De deelnemer kan niet meedoen aan de studie als er sprake is van een ontstekingsziekte (aandoening van het afweersysteem) zoals reumatoïde artritis. Dit kan effect van de behandelingen negatief beïnvloeden.

Wilt u deelnemen aan deze studie?

Indien u aan de bovenstaande criteria voldoet, kunt u deelnemen door u te laten verwijzen naar een betrokken orthopedisch chirurg in één van de deelnemende centra.

Bekijk de deelnemende centra