Voortgang juli 2024

Op dit moment zijn verschillende deelnemende centra bezig met het opstarten van de studie. Inmiddels zijn een aantal centra open voor deelname. Patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen kunnen zich laten doorverwijzen naar Focuskliniek Orthopedie St. Jansdal, het Dijklander Ziekenhuis, het Maastricht UMC+ of Medisch Spectrum Twente.

Klik hier voor de deelnemende centra