Achtergrond van de GODIVA-studie

In de GODIVA-studie worden de effecten van de behandeling met kniedistractie vergeleken met de effecten van behandeling met knieprothese bij mensen met ernstige knieartrose onder de 66 jaar. Aan de studie kunnen 1200 mensen meedoen. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd en duurt in totaal twee jaar.

De verwachting is dat het onderzoek voor alle patiënten in 2028 is afgelopen. Op dat moment laat de onderzoeker u weten wat de belangrijkste uitkomsten zijn van het onderzoek.

Lees meer over de studie

Knieprothese

Bij ernstige knieartrose wordt vaak overwogen om een gedeeltelijke of gehele knieprothese te plaatsen, als andere behandelopties niet voldoende meer helpen. Hierbij wordt het kniegewricht gedeeltelijk of geheel vervangen door metaal en plastic. Dit is een effectieve behandeling voor patiënten met ernstige knieartrose. Maar hoe jonger de patiënt, hoe groter de kans dat die prothese later in het leven vervangen moet worden door een nieuwe prothese, omdat een prothese een beperkte levensduur heeft. Deze tweede operatie kan vaak minder goede resultaten opleveren en leiden tot meer klachten en behoefte aan zorg.

Lees meer over knieprothese

Kniedistractie

Bij patiënten tussen de 18 en 65 jaar met ernstige knieartrose kan ook een kniedistractie overwogen worden. Kniedistractie is een relatief nieuwe behandeling voor knieartrose. Bij deze behandeling wordt gedurende ongeveer zes weken ruimte gemaakt in het kniegewricht met behulp van een speciaal frame dat aan de buitenkant van de knie geplaatst wordt. Dit zorgt ervoor dat het gewrichtsoppervlak van boven- en onderbeen elkaar niet raken. Dit geeft het beschadigde kraakbeen de kans zich te herstellen. Hierdoor kunnen artroseklachten langdurig verminderd worden.

Kniedistractie is bij meer dan 250 patiënten in Nederland toegepast en lijkt een effectieve behandeling te zijn. Dit kan het plaatsen van een knieprothese langdurig uitstellen, soms tot wel 10 jaar. Alhoewel kniedistractie veelbelovend lijkt, is er nog onvoldoende bekend over de uitkomsten van deze behandeling. Daarom wordt daar nader onderzoek naar gedaan in de GODIVA-studie.

Lees meer over kniedistractie

Zowel kniedistractie als een knieprothese kunnen een gunstig effect hebben, zoals vermindering van pijn en verbetering van functie. Dit is echter niet bij iedereen het geval. Sommige patiënten houden na de behandeling nog steeds klachten of ervaren complicaties. Bij kniedistractie kan het enkele maanden duren voordat het maximale effect wordt bereikt, bij een knieprothese is dit vaak sneller.

Veelbelovende zorg

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft in 2020 beoordeeld of een kniedistractie net zo effectief is als een knieprothese voor patiënten met ernstige knieartrose die jonger zijn dan 66 jaar. Op basis van de bestaande onderzoeksresultaten concludeerde ZiN dat er onvoldoende bewijs is dat kniedistractie bij deze groep patiënten net zo effectief is als een knieprothese, daarom is er meer onderzoek nodig. De kniedistractiebehandeling kan daarom nog niet vergoed worden uit de basisverzekering.

Ondanks het beperkte bewijs lijkt kniedistractie wel een veelbelovende behandeling te zijn volgens ZiN. Daarom is meer en langduriger onderzoek met voldoende patiënten nodig. Daarna zal ZiN de effectiviteit van kniedistractie opnieuw beoordelen.

Om deze reden wordt het GODIVA-onderzoek uitgevoerd in Nederlandse ziekenhuizen in het kader van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. ZiN voert de regeling uit en werkt hiervoor intensief samen met ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. Het doel van deze subsidieregeling is om ervoor te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg via opname in de basisverzekering.

 

 

GODIVA-BONE

In een aantal deelnemende centra zal aanvullend onderzoek plaatsvinden onder de naam GODIVA-BONE. Dit onderzoek wordt gefinancierd door ReumaNederland. Het gaat daarbij om extra beeldvorming door middel van een MRI-, CT- en DEXA-scan en bloed- en urineonderzoek. Het doel is om voorspellende factoren in het bot te vinden die de effectiviteit van de distractiebehandeling kunnen beïnvloeden.

Lees meer over GODIVA-BONE